OMGEEF GEINTERVIEWED DOOR BUITENSPELEN

OMGEEF GEINTERVIEWED DOOR BUITENSPELEN

In de laatste editie van het blad Buitenspelen staat een artikel waarin onze werkwijze tijdens de ontwikkeling van de natuurspeelplaats in Maassluis aan bod komt. Het vier pagina's grote artikel 'Natuurlijk, nat, toegankelijk en samen ontworpen' gaat in op de meerwaarde van participatief ontwerpen en geeft nuttige tips voor het uitvoeren van dergelijke projecten. Met dit artikel wordt wat ons betreft de vragen behandeld waarom en wanneer participatie tijdens de ontwikkeling van publieke ruimtes waardevol is.

Meer weten? Lees het artikel in de derde editie van Buitenspelen of in beknopte vorm op Buitenspelen.nl:

http://www.acquirepublishing.nl/buitenspelen/avontuurlijk-samen-spelen-i...